Maria Lichtmis - winterfeest

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis wordt jaarlijks gevierd op 2 februari.
Maria Lichtmis sluit de rij aan lichtfeesten af. Waar de lichtperiode begint met Sint Maarten en we bij het afnemen van het natuurlijke licht een lichtje mee naar binnen nemen om te koesteren tijdens de donkere maanden van het jaar, verwelkomen we op 2 februari met Maria Lichtmis het natuurlijke licht en het begin van een nieuwe groei-cyclus in de natuur.

Christelijke achtergrond
Maria Lichtmis is een christelijk feest en is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel”, en het reinigingsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen, een lam en twee duiven. Maria Lichtmis wordt 40 dagen na Kerstmis – de geboorte van Jezus Christus – zes weken na Maria’s bevalling gevierd en markeert de afsluiting van de grote kersttijd. Traditioneel gingen vrouwen zes weken na hun bevalling naar de kerk met een opdracht voor Maria en sloten zo hun kraamtijd af. De traditie met Maria Lichtmis is dat kaarsen worden gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór aanvang van de mis, waar de naam Lichtmis vandaan komt.

Keltische achtergrond, Imbolc
Net als de meeste christelijke jaarfeesten ligt de oorsprong van Maria Lichtmis in een voorchristelijk feest, het keltische Imbolc. De belangrijkste thema’s als reiniging, vruchtbaarheid en een nieuw begin met de terugkomst van het licht zijn vervlochten met de christelijke leer. Zo kon de kerk geliefde traditionele rituelen toch door laten gaan en deze gebruiken om het christelijke geloof te ondersteunen. Het Keltische feest Imbolc markeert de helft van de donkerste tijd van het jaar en is een feest van sluimerende levenskracht en rituele reiniging. Imbolc is een lichtfeest, waarin het langer worden van de dagen en de hoop op de wedergeboorte, de aanstaande lente, gevierd wordt. De terugkeer van de vruchtbaarheid en het natuurlijke licht staan centraal en Imbolc wordt daarom ook wel het ploeg- en zaaifeest genoemd. Akkers werden ritueel gereinigd onder de verering van de godin Brigid, godin van vuur, heling en vruchtbaarheid, ook wel gezien als Moeder Aarde zelf. Vuur is een belangrijk element in dit feest, waarbij het lichtkarakter van het vuur de nadruk heeft, aangestoken vuren symboliseren de toenemende kracht van de zon in de komende maanden. Imbolc wordt gevierd vanaf de avond van 1 februari en eindigt de avond van 2 februari.

Voorjaarsschoonmaak
In beginsel staat het feest begin februari symbool voor schoonmaak en reiniging, een nieuwe begin. De naam Februari is afgeleid van van Februus, de romeinse god van zuivering en reiniging. Februari wordt ook wel Sprokkelmaand genoemd, het is de maand waarin bomen hun dode takken verliezen en de aarde maakt ruimte voor alles snel weer in bloei komt te staan. De nieuwe start van de natuurcyclus neemt ons ook innerlijk mee in een nieuwe start – de tijd voor een innerlijke voorjaarsschoonmaak. We reflecteren op wat van waarde is en wat we achter mogen laten. We maken ruimte voor nieuwe dromen en ideeën en verwelkomen de terugkeer van het licht.

bordtekening Maria lichtmis, Imbolc

Bordtekeningen Maria Lichtmis

Bordtekeningen passend bij Maria Lichtmis en Imbolc zijn:

De terugkeer van het licht‘, ‘Sneeuwklokjes‘ en ‘Winter‘*

De bordtekening ‘Winter’ zal naar verwachting in de 2e helft van 2023 verkrijgbaar zijn als kaart en A4 prent.

Bordtekening 'De terugkeer van het licht'

Origineel gemaakt in 2020, op een formaat van ca. 50 x 70 cm.

Als ik aan Maria Lichtmis denk dan komen bij mij meteen de halve walnoten gevuld met resten van kaarsen voor ogen. In de kleuterklassen van de Vrije School worden lege walnoot helften gevuld met resten kaarsvet om nieuwe kaarsjes te maken. Deze walnoot bootjes worden door de kleuters te water gelaten om zo afscheid te nemen van het kunstlicht en het natuurlijke licht te verwelkomen. In de ochtend wordt het steeds vroeger licht en sneeuwklokjes steken om deze tijd hun kopjes boven de grond, aan het begin van weer een heel jaar rond.

Deze walnootkaarsjes, die af en toe nog steeds als kostbare schatten opduiken uit de collectie verzamelingen van mijn kinderen zijn de hoofdfiguren in de bordtekening ‘De terugkeer van het licht’. Onder toeziend oog van de vele sneeuwklokjes drijven de brandende walnootkaarsjes, hun vlam weerspiegelend in het water, de goudroze zonsopkomst begroetend.

De bordtekening Maria lichtmis is verkrijgbaar als ansichtkaart, A4 prent en Fine art print.

Bordtekening 'Sneeuwklokjes'

Originele bordtekening gemaakt in 2020, ca. 50 x 70 cm.

Het sneeuwklokje staat symbool voor hoop, (opnieuw) ontwaken en lenteverwachting. Op 2 februari wordt het het jaarfeest Maria Lichtmis gevierd; we staan dan stil bij de terugkeer van het natuurlijke licht. De zon neemt toe in stralingskracht en de dagen worden weer duidelijk langer. Het sneeuwklokje laat zich dan veelvuldig zien en de overige bollen in de aarde staan op het punt van opkomen, een nieuwe cyclus is begonnen!

De bordtekening Sneeuwklokjes is verkrijgbaar als ansichtkaart, A4 prent en Fine art print.

Bordtekening 'Winter'

Originele bordtekening gemaakt in 2021, ca. 70 x 90 cm.

De bordtekening ‘Winter’ heb ik gemaakt in opdracht voor de Around the day Planner uitgave 2022 en zit vol met kleine scènes en details die de sfeer van Winter na kerst proberen te vangen.

De meest donkere dagen zijn achter de rug en we bewegen richting Lente. Er wordt nog volop gespeeld in de sneeuw. iets waar we iedere winter toch weer op hopen. En de Sneeuwklokjes, de eersten van de ontkiemende krachten die hebben liggen sluimeren in de aarde steken her en der hun kopjes boven de grond. De eerste bodes van de aankomende lente. Kinderen laten walnootkaarsjes te water onder het terugkerende ochtendlicht. Het licht van kaarsen is niet meer nodig.

Naar verwachting is de bordtekening ‘Winter’ in de tweede helft van 2023 verkrijgbaar als kaart en A4 prent.

Organisaties en wederverkopers

Scholen, organisaties en wederverkopers
Sinds het voorjaar van 2022 zijn Kapitein Kalk en Mercurius International een samenwerking aangegaan. De tekeningen van Kapitein Kalk op kaart en poster zijn nu wereldwijd verkrijgbaar* in circa 50 landen via Mercurius International Partners. Dus ben je als school of detailhandelaar op zoek naar de kaarten van Kapitein Kalk neem dan contact op met Mercurius-International!
www.mercurius-international.com

*Met uitzondering van nieuwe kaarten en prenten wegens een testperiode. Wanneer een tekening permanent in de collectie wordt opgenomen zal deze ook beschikbaar zijn in de Mercurius collectie.